MŠ Mánesova

Mateřská škola
Mánesova

Kostelec nad Orlicí

Aktuality

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

O škole

Charakteristika školy


Mateřská škola se nachází v klidové zóně města nedaleko jeho centra. Skládá se z původní budovy vilového typu a přístavby. Budova leží skryta ve stínu vzrostlých stromů, uprostřed tiché zahrady – lesoparku. Děti zde mohou pozorovat veverky, koroptve, bažanty, rozličné druhy ptactva např. strakapouda, sojky aj. Zahrada skýtá své bohatství v různých rostlinách a houbách. Některé druhy stromů a keřů jsou velmi vzácné např: jedlovec, cypřišek, šácholan, liliovník, střemcha, dendrologicky zajímavý jedinec křehovětvec, dominantní výrazná solitera buk lesní červenolistý a řada dalších. Všechna pískoviště pro děti leží ve stínu či polostínu, což oceníme hlavně v parném létě.

O škole

Organizace a charakteristika vzdělávání


Škola má 5 tříd. Většina z nich je věkově homogenní. Počty dětí na třídách jsou různé a to tak, aby byla dodržena kapacita třídy. O pohodu dětí se stará 10 pedagogických pracovníků. O čistotu budovy a zahrady se starají 1 paní školnice, 1 paní uklizečka a 1 údržbář. Od ledna 2017 má škola novou vlastní kuchyň, ve které dětem chystají dobré a zdravé jídlo vedoucí stravování a 3 paní kuchařky.

Sponzoři

Bahník Dent s. r. o. 

JAKARA s. r. o.